חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Wall Coverings >
 3. Profiles and Finishing Strips >
 4. 15cm Cornices Finishes

Profiles and Finishing Strips: 15cm Cornices Finishes

15cm Cornices Finishes

Halamish offers you a wide selection of finishes for wall covering - from the various tiles down to the finishing touches – the trims, strips and profiles. Finishes add an impressive extension to your décor - they provide an aesthetic solution for wall corners and edges, and help create a divide between different cladding materials; Finishes immensely contribute to the overall look of your design. Finish strips are offered in different widths and colors, and in varying finish materials to provide the perfect matching style for your interior décor.דגמים 1043 1043A. 
Size : 15*15
Models 1043 1043A
Size : 15*15

Price: 3 NIS per unit.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1041. 
Size: 15*7.5
Model 1041
Size: 15*7.5

Price: 3
דגמים 1040 1040A. קרניז בז', Size 15*2.
Models 1040 1040A
קרניז בז', Size 15*2.

Price: 3 NIS per unit.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1541. 
Size: 15*2
Model 1541
Size: 15*2

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1538. 
Size: 15*2
Model 1538
Size: 15*2

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1538-11. 
Size: 15*2
Model 1538-11
Size: 15*2

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1560. 
Size: 15*2
Model 1560
Size: 15*2

Price: 12 NIS per unit.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1537. Size 15*2.5
Model 1537
Size 15*2.5

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1536
Model 1536

Price: 12 NIS per unit.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1532-05. 
Size 5*15
Model 1532-05
Size 5*15

Price:5.5 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1534A
Model 1534A

Price: 12 NIS ליח'.
Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1534
Model 1534

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1533. קרניז לבן מבריק, Size 5X15
Model 1533
קרניז לבן מבריק, Size 5X15

Price:12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1532-09. קרניז הפרדה, שחור מבריק, Size 5X15
Model 1532-09
קרניז הפרדה, שחור מבריק, Size 5X15

Price: 12 NIS per unit.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1531. סיומת קצה מעוגל, לבן מבריק, Size 5X15
Model 1531
סיומת קצה מעוגל, לבן מבריק, Size 5X15

Price:12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ: 1532B 1532-09B. פינות למראה. לסדרה: 1532. Size 5X5/
Model: 1532B 1532-09B
פינות למראה. לסדרה: 1532. Size 5X5/
1532A 1532-09A. פינה לקרניז. סדרה: 1532. Size 5X5.
1532A 1532-09A
פינה לקרניז. סדרה: 1532. Size 5X5.
1533A. פינה לקרניז 1533 לבן מבריק. Size 5X5
1533A
פינה לקרניז 1533 לבן מבריק. Size 5X5

Price: 12 NIS ליח'.
פרופיל לגימור 15 ס"מ 1022
Model 1022

Price: 12 NIS ליח'.