חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Faucets >
  3. Bongio Faucets >
  4. T Mix

Bongio Faucets: T Mix

T Mix

In the best Italian tradition, which emphasizes the importance of product design alongside with the quality of its production, BONGIO Italy devotes much thought, preliminary research, and time, for its designs. The effort invested in the company is evident in the results. The T-Mix series, for example, represents the true essence of the phraseברז T Bongio סדרת T Mix 32538
Model 32538
ברז T Bongio סדרת T Mix  32544QP
Model 32544QP
ברז T Bongio סדרת T Mix 986-22
Model 986-22

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Mix 986-16
Model 986-16

Technical Specification
T Mix 4
T Mix 4
T Mix 3
T Mix 3
T Mix 2
T Mix 2
T Mix 1
T Mix 1
ברז T Bongio סדרת T Mix  889. Size 52*28
Model 889
Size 52*28
ברז T Bongio סדרת T Mix 32581
Model 32581

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Mix 32583
Model 32583

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Mix 32532
Model 32532

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Mix 32544P
Model 32544P

Technical Specification
סט מדופן אמבטיה  T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32531
T MIX Model 32531

Technical Specification
ברז פרח T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32521
T MIX Model 32521

Technical Specification
אינטרפוץ + פיה מהקיר T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32538
+ T MIX Model 32538

Technical Specification
אינטרפןץ 3 דרך T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32524
3 ך T MIX Model 32524

Technical Specification
סוללה לאמבטיה T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32526D
T MIX Model 32526D

Technical Specification
אינטרפוץ 4 דרך T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32529
4 ך T MIX Model 32529

Technical Specification
פרח לבידה T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32522
T MIX Model 32522

Technical Specification