חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Finishes >
 4. Flooring in Matte Ceramic / Porcelain

Finishes: Flooring in Matte Ceramic / Porcelain

Flooring in Matte Ceramic / Porcelain

? ???????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ???? ?? ???????? ? ?????????????. ??????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????, ??? ????????????? ?????????????, ??????? ??????? ??-?? ????, ??? ?? ??? ?? ??????? ?????. ????? ????, ??? ?????? ???????? ??? ????? ? ?????? ? ?????????, ??? ??-?? ?? ???????????? ? ?????, ??? ? ??-?? ?? ????????????????? ???????. ??????? ?????? ????????? ??????????? ? ????? ????????? ? ??????? ???????????? ? ?????? ??????? ???. ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ????????, ?? ??????? ??????.אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96359. Anti-Slip R10 
Size: 60*120
Model 96359
Anti-Slip R10
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96334. 
Size: 60*120
Model 96334
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 1002479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001158. 
Size: 7.5*45 Anti-Slip R10
Model 1001158
Size: 7.5*45
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40635. פורצלן דמוי אבן רב Size בצבע אפור. Anti-Slip R10
Model 40635
פורצלן דמוי אבן רב Size בצבע אפור.
Anti-Slip R10

Technical Specification
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40631. פורצלן דמוי אבן רב Size בצבע בז' בהיר. Anti-Slip R10
Model 40631
פורצלן דמוי אבן רב Size בצבע בז' בהיר.
Anti-Slip R10

Technical Specification
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2676. 
Size: 120*120
Model 2676
Size: 120*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 23154. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23154
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 23152. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23152
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 23150. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23150
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99007. 
Size: 100*100 Anti-Slip R10
Model 99007
Size: 100*100
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20926. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20926
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20925. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20925
Size: 20*20
Anti-Slip R10
דגם 20836. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20836
Size: 20*20
Anti-Slip R10
דגם 20835. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20835
Size: 20*20
Anti-Slip R10
דגם 20834. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20834
Size: 20*20
Anti-Slip R10
דגם 20833. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20833
Size: 20*20
Anti-Slip R10
דגם 20832. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20832
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96302. Anti-Slip R10
Model 96302
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26024. Anti-Slip R10 
Size: 19.8*22.8
Model 26024
Anti-Slip R10
Size: 19.8*22.8
אריחי ריצוף דמוי עץ 80818. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 80818
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40660. Anti-Slip R11
Model 40660
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40660. פורצלן בז רב Size Anti-Slip R11
Model 40660
פורצלן בז רב Size
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20978. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20978
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20979. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20979
Size: 20*20
Anti-Slip R10
פורצלן דמוי אבן רב גודל. Anti-Slip R10
Stone-Like Porcelain Tiles
Anti-Slip R10

Technical Specification
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 69849. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 69849
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96845
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96845
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96844. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96844
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96840. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96840
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60848. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 60848
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 36844. Anti-Slip R10 
Size: 30*60
Model 36844
Anti-Slip R10
Size: 30*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23842. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 23842
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23841. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 23841
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 20845. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20845
Anti-Slip R10
Size: 20*20
דגל 20844. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
20844
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 20843. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20843
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 20842. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20842
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 20840. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20840
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36341. Anti-Slip R10 
Size: 60*30 Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 36341
Anti-Slip R10
Size: 60*30
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66341
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88341. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88341
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36349. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36349
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 17340. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 17340
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96344. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96344
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Hexagon Series
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20905. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20905
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20907. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20907
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20906. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20906
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20903. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20903
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20902. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20902
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96349. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96349
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96349. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96349
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחי ריצוף מסדרת Colour 1002402. 
Size: 15*15
Model 1002402
Size: 15*15
דגמים 972555 972556. Anti-Slip R10 
דגם 972555: Size 80*80 בהזמנה מיוחדת 
דגם 972556: Size 60*60- במלאי
Models 972555 972556
Anti-Slip R10
דגם 972555: Size 80*80 בהזמנה מיוחדת
דגם 972556: Size 60*60- במלאי

Technical Specification
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2426. 
Size: 120*240
Model 2426
Size: 120*240
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002425. 
Size: 120*240
Model 1002425
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002429. 
Size: 120*240
Model 1002429
Size: 120*240
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 1002385. 
Size: 25.5*25.9 Anti-Slip R10
Model 1002385
Size: 25.5*25.9
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 2384. 
Size: 9.9*49.2 Anti-Slip R10
Model 2384
Size: 9.9*49.2
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 1002479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012418. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1012418
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012417. Anti-Slip R10 
Size: 24*27.7
Model 1012417
Anti-Slip R10
Size: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012416. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 1012416
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012409. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 1012409
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 1002363
Size: 60*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 1002363
Size: 60*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1675. Anti-Slip R10 
מגיע בפועל ברב Size
Model 1675
Anti-Slip R10
מגיע בפועל ברב Size

Technical Specification
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012157. 
Size: 100*100
Model 1012157
Size: 100*100
דגם 1002185. Anti-Slip R10 Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 1002185
Anti-Slip R10
Anti-Slip R10
Size: 80*80
דגם 2302184. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 2302184
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 15804. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 15804
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012137. Anti-Slip R10 
Size: 60*119
Model 1012137
Anti-Slip R10
Size: 60*119
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011813. פורצלן רב Size פחם תוצרת CODICER ספרד. Anti-Slip R10
Model 1011813
פורצלן רב Size פחם תוצרת CODICER ספרד.
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011812. פורצלן רב Size בז תוצרת CODICER ספרד. Anti-Slip R10
Model 1011812
פורצלן רב Size בז תוצרת CODICER ספרד.
Anti-Slip R10

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011867
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011866
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 973271. 
Size 75*75 Anti-Slip R10
Model 973271
Size 75*75
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011605. פורצלן דמוי אבן, רב Size. Anti-Slip R10
Model 1011605
פורצלן דמוי אבן, רב Size.
Anti-Slip R10

Price: 140 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 981160. Anti-Slip R10 
Size: 7.5*45
Model 981160
Anti-Slip R10
Size: 7.5*45

Price: 176 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971654. Anti-Slip R10 
Size: 6*25
Model 971654
Anti-Slip R10
Size: 6*25

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011653. Anti-Slip R10 
Size: 10*60
Model 1011653
Anti-Slip R10
Size: 10*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011624. Anti-Slip R10 
Size: 23.5*66.2
Model 1011624
Anti-Slip R10
Size: 23.5*66.2
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001371. 
Size: 300*100.
Model 1001371
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001360. 
Size: 100*100.
Model 1001360
Size: 100*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001536. 
Size: 59.3*59.3
Model 1001536
Size: 59.3*59.3
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001440. Anti-Slip R10 
Size: 23*120.
Model 1001440
Anti-Slip R10
Size: 23*120.
דגם 1001301. 
Size: 60*30. Anti-Slip R10
Model 1001301
Size: 60*30.
Anti-Slip R10
דגם 1001302. 
Size: 60*30. Anti-Slip R10
Model 1001302
Size: 60*30.
Anti-Slip R10

Price: 176 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002996. 
Size: 80*80.
Model 1002996
Size: 80*80.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1015197. Size 61*15 Anti-Slip R10
Model 1015197
Size 61*15
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 20147. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20147
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20146. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20146
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 33925. Anti-Slip R10 
Size: 33*33
Model 33925
Anti-Slip R10
Size: 33*33
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 33111. Anti-Slip R11 
Size: 33*33
Model 33111
Anti-Slip R11
Size: 33*33
אריחי ריצוף דמוי עץ 44111. Anti-Slip R11 
Size: 44*44
Model 44111
Anti-Slip R11
Size: 44*44
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20929. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20929
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20928. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 20928
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002643. Anti-Slip R11 
Size: 100*100
Model 1002643
Anti-Slip R11
Size: 100*100
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1002643. Anti-Slip R11 
Size: 100*100
Model 1002643
Anti-Slip R11
Size: 100*100
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16009. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
Model 16009
Anti-Slip R10
Size: 16.5*16.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16004. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
Model 16004
Anti-Slip R10
Size: 16.5*16.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16003. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
Model 16003
Anti-Slip R10
Size: 16.5*16.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16002. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
Model 16002
Anti-Slip R10
Size: 16.5*16.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16001. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
Model 16001
Anti-Slip R10
Size: 16.5*16.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002124. Anti-Slip R11 
Size: 15.6*60.6
Model 1002124
Anti-Slip R11
Size: 15.6*60.6
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96334. 
Size: 60*120
Model 96334
Size: 60*120
דגם 80829. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 80829
Anti-Slip R10
Size: 80*80
99012 60012. 
60012 Size 60*60 
99012 Size 100*100
99012 60012
60012 Size 60*60
99012 Size 100*100
דגם 91021. Anti-Slip R10 
Size: 120*120
Model 91021
Anti-Slip R10
Size: 120*120
דגם 91020 66020 80803. Anti-Slip R10
Model 91020 66020 80803
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 66757. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66757
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 20148. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20148
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 96308. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96308
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 20142. 
Size: 20*120 Anti-Slip R11
Model 20142
Size: 20*120
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1003226. Anti-Slip R11 
Size: 15*15
Model 1003226
Anti-Slip R11
Size: 15*15

Price: 82 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1537. 
Size: 90*90
Model 1537
Size: 90*90

Price: 187 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1002337. Anti-Slip R10 
Size: 52.2*52.2
Model 1002337
Anti-Slip R10
Size: 52.2*52.2
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40817. Anti-Slip R10 
Size: 80*40
Model 40817
Anti-Slip R10
Size: 80*40
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17341. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5 Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 17341
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96341. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96341
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17345. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5 Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 17345
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36345. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36345
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66345. Anti-Slip R10 
Size: 60*60 Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 66345
Anti-Slip R10
Size: 60*60
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88345. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88345
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96345. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96345
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17349. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 17349
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66349. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66349
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88349. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88349
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 36340. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36340
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66340. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66340
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 88340. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88340
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96340. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96340
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 17344. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 17344
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66344. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66344
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 88344. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88344
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 17348. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 17348
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 36348. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36348
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66348. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66348
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 88348. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88348
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15197. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15197
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15196. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15196
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15195. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15195
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15194. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15194
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15190. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15190
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 15199. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15199
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15199. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15199
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15197. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15197
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15196. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15196
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15195. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15195
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15194. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15194
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15190. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
Model 15190
Size: 15*17.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96348. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96348
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002062 31022. Anti-Slip R10 
Size 29.3*29.3
Model 1002062 31022
Anti-Slip R10
Size 29.3*29.3

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002123. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 1002123
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002122. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 1002122
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 1003019. Anti-Slip R10
Model 1003019
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 2564. 
Size 100*100 Anti-Slip R10
Model 2564
Size 100*100
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002611. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002611
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002612. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002612
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002610. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002610
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002609. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002609
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 971152. Anti-Slip R11 
Size: 60.5*60.5
Model 971152
Anti-Slip R11
Size: 60.5*60.5

Price: 164 NIS / sqm.
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 971151. 
Size: 60.5*60.5 Anti-Slip R11
Model 971151
Size: 60.5*60.5
Anti-Slip R11

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002243. 
Size: 80*40 Anti-Slip R10
Model 1002243
Size: 80*40
Anti-Slip R10

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002187. 
Size: 100*100 Anti-Slip R10
Model 1002187
Size: 100*100
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1001722. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 1001722
Size: 20*20
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
דגם 1002199. 
Size 20*20 Anti-Slip R10
Model 1002199
Size 20*20
Anti-Slip R10

Price: 128 NIS / sqm.
אריחי ריצוף מסדרת Colour 1002049. 
Size: 15*15
Model 1002049
Size: 15*15
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1003232. Anti-Slip R11
Model 1003232
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 973607-3. Anti-Slip R10
Model 973607-3
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 973608. Anti-Slip R10
Model 973608
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002513. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002513
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002512. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002512
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002511. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1002511
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002471. Anti-Slip R10 
Size: 75*75
Model 1002471
Anti-Slip R10
Size: 75*75
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 1002393. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 1002393
Size: 60*60
Anti-Slip R10
דגמים 972555 972556. Anti-Slip R10 
דגם 972555: Size 80*80 בהזמנה מיוחדת 
דגם 972556: Size 60*60- במלאי
Models 972555 972556
Anti-Slip R10
דגם 972555: Size 80*80 בהזמנה מיוחדת
דגם 972556: Size 60*60- במלאי

Technical Specification
דגם 1002440. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1002440
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002383. 
Size: 9.9*49.2 Anti-Slip R10
Model 1002383
Size: 9.9*49.2
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012375. 
Size: 20*23 Anti-Slip R10
Model 1012375
Size: 20*23
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1012374. 
Size: 20*23 Anti-Slip R10
Model 1012374
Size: 20*23
Anti-Slip R10

Price: 222 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012373. 
Size: 10*60 Anti-Slip R10
Model 1012373
Size: 10*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012372. 
Size: 10*60 Anti-Slip R10
Model 1012372
Size: 10*60
Anti-Slip R10

Price: 129 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012371. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012371
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012370. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012370
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002419. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1002419
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 971655. Anti-Slip R10 
Size: 25*25
Model 971655
Anti-Slip R10
Size: 25*25

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1675. פורצלן רב Size אפור תוצרת PSTORELLI איטליה Anti-Slip R10
Model 1675
פורצלן רב Size אפור תוצרת PSTORELLI איטליה
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 983218. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 983218
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011688. 
Size: 100*100
Model 1011688
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1001672. 
Size: 40*80. Anti-Slip R10
Model 1001672
Size: 40*80.
Anti-Slip R10

Price: 117 NIS / sqm.
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2193. 
Size: 22.5*22.5 Anti-Slip R10
Model 2193
Size: 22.5*22.5
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2192. 
Size: 22.5*22.5 Anti-Slip R10
Model 2192
Size: 22.5*22.5
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 22507. 
Size: 22.5*22.5 Anti-Slip R10
Model 22507
Size: 22.5*22.5
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 982215. Anti-Slip R10 
Size: 17*114
Model 982215
Anti-Slip R10
Size: 17*114
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 2302030. 
Size: 28.4*32.5
Model 2302030
Size: 28.4*32.5
דגם 2302197. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 2302197
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 2178. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 2178
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011939. 
Size: 90*90
Model 1011939
Size: 90*90

Price: 129 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011750. 
Size: 120*120 Anti-Slip R10
Model 1011750
Size: 120*120
Anti-Slip R10

Price: 129 NIS / sqm.
דגם 1002011. 
Size: 80*80
Model 1002011
Size: 80*80
דגם 1002058. 
Size: 80*80
Model 1002058
Size: 80*80

Price: 176 NIS / sqm.
דגם 973178. 
Size: 60*120
Model 973178
Size: 60*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002065. Anti-Slip R10 
Size: 15*100
Model 1002065
Anti-Slip R10
Size: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012036. 
Size: 17*80 Anti-Slip R10
Model 1012036
Size: 17*80
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 982035. 
Size: 17*80 Anti-Slip R10
Model 982035
Size: 17*80
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1991. Anti-Slip R10 
Size: 31.6*31.6
Model 1991
Anti-Slip R10
Size: 31.6*31.6
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011925. Anti-Slip R10 
Size:20.5*20.5
Model 1011925
Anti-Slip R10
Size:20.5*20.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011923. Anti-Slip R10 
Size:20.5*20.5
Model 1011923
Anti-Slip R10
Size:20.5*20.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011927. Anti-Slip R10 
Size:20.5*20.5
Model 1011927
Anti-Slip R10
Size:20.5*20.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 971811. פורצלן רב Size אפור תוצרת CODICER ספרד. Anti-Slip R10
Model 971811
פורצלן רב Size אפור תוצרת CODICER ספרד.
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 1001695. 
Size: 24*24 Anti-Slip R10
Model 1001695
Size: 24*24
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011652. Anti-Slip R11 
Size: 45*65
Model 1011652
Anti-Slip R11
Size: 45*65
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1589. Anti-Slip R10 
Size: 33*33 ס"מ
Model 1589
Anti-Slip R10
Size: 33*33 ס"מ

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 971655. Anti-Slip R10 
Size: 25*25
Model 971655
Anti-Slip R10
Size: 25*25

Price: 70 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001370. 
Size: 120*60.
Model 1001370
Size: 120*60.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001359. 
Size: 100*100.
Model 1001359
Size: 100*100.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011207. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 1011207
Size: 20*120
Anti-Slip R10
מעורב ענתיקה. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Cordova Series
Anti-Slip R10
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011265. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1011265
Anti-Slip R10
Size: 20*20

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011263. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1011263
Anti-Slip R10
Size: 20*20

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1011261. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
Model 1011261
Anti-Slip R10
Size: 20*20
דגם 1001299. 
Size: 60*30. Anti-Slip R10
Model 1001299
Size: 60*30.
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002997. 
Size: 60*30.
Model 1002997
Size: 60*30.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971206. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 971206
Size: 20*120
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011207. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 1011207
Size: 20*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 1013789. Anti-Slip R10
Model 1013789
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 5632. 
Size: 20*90.5 Anti-Slip R10
Model 5632
Size: 20*90.5
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 1505432. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 1505432
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 5386. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 5386
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 1505383. 
Size: 59.3*119 Anti-Slip R10
Model 1505383
Size: 59.3*119
Anti-Slip R10
דגמים 3179 + 3181. Anti-Slip R10
Models 3179 + 3181
Anti-Slip R10

Technical Specification
דגם 3181. Anti-Slip R10
Model 3181
Anti-Slip R10

Technical Specification
דגמים 3180 + 3181. Anti-Slip R10
Models 3180 + 3181
Anti-Slip R10

Technical Specification
דגם 3179. Anti-Slip R10
Model 3179
Anti-Slip R10

Technical Specification
Price: 82 NIS / sqm.
דגמים 3179 + 3181. Anti-Slip R10
Models 3179 + 3181
Anti-Slip R10

Technical Specification
דגם 3179 + 3180. Anti-Slip R10
Model 3179 + 3180
Anti-Slip R10

Technical Specification
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 1012923. Anti-Slip R10 
Size: 40.4*20
Model 1012923
Anti-Slip R10
Size: 40.4*20
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 90*90 1015794‏. Size: 89*89
Model 1015794‏
Size: 89*89
פורצלן דמוי אבן בז' מט. Size: 89*89.
Porcelain Tiles 90x90
Size: 89*89.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1015794‏. Size: 89*89
Model 1015794‏
Size: 89*89
אריחי ריצוף דמוי עץ 5632. 
Size: 20*90.5 Anti-Slip R10
Model 5632
Size: 20*90.5
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.
5860. Anti-Slip R10
5860
Anti-Slip R10
1005854. Size: 20*20 תוצרת PANARIA איטליה
פורצלן אפור ענתיקה Anti-Slip R10
1005854
Size: 20*20 תוצרת PANARIA איטליה פורצלן אפור ענתיקה
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005853. Size: 20*20 תוצרת איטליה Anti-Slip R10
Model 1005853
Size: 20*20 תוצרת איטליה
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1505635. 
Size : 60*60. Anti-Slip R10
Model 1505635
Size : 60*60.
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005432. 
Size : 60*60 Anti-Slip R10
Model 1005432
Size : 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005386. 
Size : 60*60 Anti-Slip R10
Model 1005386
Size : 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1505384. 
Size : 119*59.3 Anti-Slip R10
Model 1505384
Size : 119*59.3
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1505383. 
Size : 119*59.3 Anti-Slip R10
Model 1505383
Size : 119*59.3
Anti-Slip R10
דמוי בטון 60*60
60*60
דמוי אבן בז' אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2040. Anti-Slip R11
Model 2040
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף חוץ פורצלן דמוי פרקט 23120. Anti-Slip R10
Model 23120
Anti-Slip R10
ריצוף חוץ- דמוי עץ אריחי ריצוף חוץ פורצלן דמוי פרקט 982123. 
Size 15*60 Anti-Slip R10
- Model 982123
Size 15*60
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
פורצלן דמוי אבן אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2040. Anti-Slip R11
Model 2040
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף  120*60 96348. Size 60*120 Anti-Slip R10
Model 96348
Size 60*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 66759. Anti-Slip R10
Model 66759
Anti-Slip R10