חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. porcelain >
 4. Porcelain Tiles 60x60

porcelain: Porcelain Tiles 60x60

Porcelain Tiles 60x60

Choosing the right tiles for home flooring is one of the most important decisions you are going to face when building or renovating your home. The type of flooring – porcelain, ceramic, mosaic, a combination of those, and the size of the tiles you choose will determine to a large extent the entire interior d?cor, the type of ambiance you create and the degree of the practicality of that style in your daily life.
Porcelain tiles sized 60x60 are considered the most popular choice. They are highly practical, unbreakable, they do not absorb stains or water, and are resistant to acid and abrasion. They come in square or rectangle shapes and are an excellent choice for both wall paneling, outdoor cladding, or indoor flooring.
Apart from Porcelain tiles in the customary finish, you can find a large selection of wood-like, stone-like, antique-like ceramic, metallic-like and many other finishes in porcelain tiles that simulate the exact natural materials. For more information visit our Ceramic and Porcelain Showroomאריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69033. 
Size:60*60 Anti-Slip R10
Model 69033
Size:60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60848. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 60848
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66341
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002483. 
Size: 60*60
Model 1002483
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012418. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1012418
Anti-Slip R10
Size: 60*60
דגם 1002360. 
Size: 60*60
Model 1002360
Size: 60*60

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 971155. 
Size: 59.5*59.5
Model 971155
Size: 59.5*59.5

Price: 129 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002135. 
Size: 60*60
Model 1002135
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001536. 
Size: 59.3*59.3
Model 1001536
Size: 59.3*59.3
דגם 1002989. 
Size: 60*60
Model 1002989
Size: 60*60
דגם 65023. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 65023
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 60802. 
Size: 60.8*60.8
Model 60802
Size: 60.8*60.8
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 66759. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 66759
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 66757. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66757
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66345. Anti-Slip R10 
Size: 60*60 Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 66345
Anti-Slip R10
Size: 60*60
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66349. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66349
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66340. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66340
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66344. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66344
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 66348. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66348
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002467. 
Size 60*60
Model 1002467
Size 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 971152. Anti-Slip R11 
Size: 60.5*60.5
Model 971152
Anti-Slip R11
Size: 60.5*60.5

Price: 94 NIS / sqm.
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 971151. 
Size: 60.5*60.5 Anti-Slip R11
Model 971151
Size: 60.5*60.5
Anti-Slip R11

Price: 47 NIS / sqm.
דגם 1002562. 
Size 60*60
Model 1002562
Size 60*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 1002393. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 1002393
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002351. 
Size: 60*60
Model 1002351
Size: 60*60
971875. 
Size: 60*60
971875
Size: 60*60
דגם 1002222. 
Size: 58.5*58.5
Model 1002222
Size: 58.5*58.5
דגם 1011543. 
Size: 58.5*58.5
Model 1011543
Size: 58.5*58.5
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1012934. 
Size: 60*60
Model 1012934
Size: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1012932. 
Size: 60*60
Model 1012932
Size: 60*60
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 1505432. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 1505432
Size: 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 5386. 
Size: 60*60 Anti-Slip R10
Model 5386
Size: 60*60
Anti-Slip R10
פורצלן מבריק מעונן. Size: 60*60
Glossy Porcelain
Size: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005432. 
Size : 60*60 Anti-Slip R10
Model 1005432
Size : 60*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005386. 
Size : 60*60 Anti-Slip R10
Model 1005386
Size : 60*60
Anti-Slip R10
פורצלן דמוי אבן 1682. Anti-Slip R10 
Size 60*60
1682
Anti-Slip R10
Size 60*60
פורצלן דמוי אבן אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2127. Size 60*60
Model 2127
Size 60*60