חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. The Thin Collection >
  3. 5.5mm Porcelain Tiles >
  4. Marmullas Series

5.5mm Porcelain Tiles: Marmullas Series

Marmullas Series
דגם 1361. 
Size: 100*100.
Model 1361
Size: 100*100.

Price: 59 NIS / sqm.
דגם 1001362. 
Size: 300*100.
Model 1001362
Size: 300*100.
פורצלן דמוי קררה - פריסה
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series