חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. The Thin Collection >
  3. 5.5mm Porcelain Tiles >
  4. Marmullas Series

5.5mm Porcelain Tiles: Marmullas Series

Marmullas Series
דגם 1001360. 
Size: 100*100.
Model 1001360
Size: 100*100.

Price: 246 NIS / sqm.
1001361. 
Size: 100*100.
1001361
Size: 100*100.

Price: 257 NIS / sqm.
דגם 1001362. 
Size: 300*100.
Model 1001362
Size: 300*100.
דגם 1001363. 
Size: 300*100.
Model 1001363
Size: 300*100.

Price: 234 NIS / sqm.
דגם 1001371. 
Size: 300*100.
Model 1001371
Size: 300*100.
דגם 1001359. 
Size: 100*100.
Model 1001359
Size: 100*100.
דגם 1001370. 
Size: 120*60.
Model 1001370
Size: 120*60.
פורצלן דמוי קררה - פריסה
Marmullas Series
דגם 91630
Model 91630
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series
פורצלן דמוי שיש אוניקס
Marmullas Series