חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Bathrooms >
  3. Ceramics for the Bathrooms >
  4. Flooring for the Bathroom

Ceramics for the Bathrooms: Flooring for the Bathroom

Flooring for the Bathroom

In this category, you can find just a backdrop of our excellent and large collection of flooring tiles. For a more in-depth investigation, please visit the link: Flooring.פורצלן דמוי בטון
Flooring for the Bathroom
ריצוף שחור-לבן. Anti-Slip R10 Anti-Slip R10
Flooring for the Bathroom
Anti-Slip R10
Anti-Slip R10
 אריחים לריצוף אמבטיה 76649. Anti-Slip R11
Model 76649
Anti-Slip R11
ריצוף מטאלי
Flooring for the Bathroom
קרמיקה ענתיקה
Flooring for the Bathroom
 אריחים לריצוף אמבטיה 88035. Anti-Slip R10
Model 88035
Anti-Slip R10

Price: 176 NIS / sqm.
ריצוף דמוי שיש
Flooring for the Bathroom
עיצוב: טאניה פאסין
Flooring for the Bathroom
פורצלן דמוי אבן
Flooring for the Bathroom
עיצוב: טאניה פאסין
Flooring for the Bathroom
פורצלן דק בחדר שירותים
Flooring for the Bathroom