חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. The Kitchen

The Kitchen אריחים למטבח מקרמיקה 17200. 
Size 7.5*22.5
 אריחים למטבח מקרמיקה 45017. 
Size: 45*45 Anti-Slip R10
 אריחים למטבח מקרמיקה 60185. 
Size: 60*180 Anti-Slip R10
 אריחים למטבח מקרמיקה 26909. 
Size: 19.8*22.8
 אריחים למטבח מקרמיקה 20905. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
 אריחים למטבח מקרמיקה 1766. 
Size: 10*20
 אריחים למטבח מקרמיקה 1001665. 
Size: 10*40
 אריחים למטבח מקרמיקה 2171
 אריחים למטבח מקרמיקה 2165. 
Size: 10*20
אריחים דמוי עץ למטבח
 אריחים למטבח מקרמיקה 16004. Anti-Slip R10 
Size: 16.5*16.5
 ברזים מעוצבים למטבח  SW580NEME
 ברזים מעוצבים למטבח  32080
קרמיקה ענתיקה למטבח
ברז צבעוני למטבח 32680
קרמיקה למטבח
קרמיקה למטבח
קרמיקה למטבח
פורצלן דמוי עץ למטבח
קרמיקה למטבח