חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. porcelain >
 4. Porcelain Tiles 90x90

porcelain: Porcelain Tiles 90x90

Porcelain Tiles 90x90

Choosing the right tiles for home flooring is one of the most important decisions you are going to face when building or renovating your home. The type of flooring – porcelain, ceramic, mosaic, a combination of those, and the size of the tiles you choose will determine to a large extent the entire interior décor, the type of ambiance you create and the degree of the practicality of that style in your daily life. The options for flooring, are endless. At Halamish you can enjoy a wide selection of ceramic tiles – the most popular choice. They are considered highly practical, unbreakable, they do not absorb stains or water, and are resistant to acid and abrasion. They come in square or rectangle shapes and are an excellent choice for both wall paneling, outdoor cladding, or indoor flooring. Apart from Porcelain tiles in the customary finish, you can find a large selection of wood-like, stone-like, antique-like ceramic, metallic-like and many other finishes in porcelain tiles that simulate the exact natural materials. For more information visit our Ceramic and Porcelain Showroom. In addition to 90x90 size tiles, this category includes all the types and sizes available on the market todayאריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 90830. Anti-Slip R11 
Size: 90*90
Model 90830
Anti-Slip R11
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90831. Anti-Slip R11 
Size: 90*90
Model 90831
Anti-Slip R11
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90830. Anti-Slip R11 
Size: 90*90
Model 90830
Anti-Slip R11
Size: 90*90
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 90832. 
Size: 90*90
Model 90832
Size: 90*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 90833. 
Size: 90*90
Model 90833
Size: 90*90
דגם 90959. Anti-Slip R10 
Size: 90*90
Model 90959
Anti-Slip R10
Size: 90*90
דגם 90958. 
Size: 90*90
Model 90958
Size: 90*90
דגם 90953. Anti-Slip R10 
Size: 90*90
Model 90953
Anti-Slip R10
Size: 90*90
דגם 90952. Anti-Slip R10 
Size: 90*90
Model 90952
Anti-Slip R10
Size: 90*90
דגם 90950. Anti-Slip R10 
Size: 90*90
Model 90950
Anti-Slip R10
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90915. 
Size: 90*90
Model 90915
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90914. 
Size: 90*90
Model 90914
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90913. 
Size: 90*90
Model 90913
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2708-9. 
Size: 90*90
Model 2708-9
Size: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1003546. 
Size: 90*90
Model 1003546
Size: 90*90

Price: 210 NIS / sqm.
פורצלן דמוי אבן בז' מט. Size: 89*89.
Porcelain Tiles 90x90
Size: 89*89.