חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. porcelain >
 4. Porcelain Tiles 90x90

porcelain: Porcelain Tiles 90x90

Porcelain Tiles 90x90

Choosing the right tiles for home flooring is one of the most important decisions you are going to face when building or renovating your home. The type of flooring – porcelain, ceramic, mosaic, a combination of those, and the size of the tiles you choose will determine to a large extent the entire interior décor, the type of ambiance you create and the degree of the practicality of that style in your daily life. The options for flooring, are endless. At Halamish you can enjoy a wide selection of ceramic tiles – the most popular choice. They are considered highly practical, unbreakable, they do not absorb stains or water, and are resistant to acid and abrasion. They come in square or rectangle shapes and are an excellent choice for both wall paneling, outdoor cladding, or indoor flooring. Apart from Porcelain tiles in the customary finish, you can find a large selection of wood-like, stone-like, antique-like ceramic, metallic-like and many other finishes in porcelain tiles that simulate the exact natural materials. For more information visit our Ceramic and Porcelain Showroom. In addition to 90x90 size tiles, this category includes all the types and sizes available on the market todayאריחי ריצוף פורצלן מטאלי 2304. 
Size: 90*90
Model 2304
Size: 90*90

Price: 176 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1001578. 
Size: 90*90.
Model 1001578
Size: 90*90.

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1001576. 
Size: 90*90.
Model 1001576
Size: 90*90.

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001453. 
Size 90*90
Model 1001453
Size 90*90

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1834. 
Size 90*90
Model 1834
Size 90*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1537. 
Size: 90*90
Model 1537
Size: 90*90

Price: 187 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011939. 
Size: 90*90
Model 1011939
Size: 90*90

Price: 129 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1001739. >
Size: 90.7*90.7
Model 1001739
> Size: 90.7*90.7
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 90*90 1011358. 
Size: 90*90
Model 1011358
Size: 90*90

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 90*90 1015794‏. Size: 89*89
Model 1015794‏
Size: 89*89

Price: 70 NIS / sqm.
פורצלן דמוי אבן בז' מט. Size: 89*89.
Porcelain Tiles 90x90
Size: 89*89.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1015794‏. Size: 89*89
Model 1015794‏
Size: 89*89

Price: 70 NIS / sqm.