חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Flooring >
  3. Outdoor Cladding >
  4. Stone-Like Porcelain

Outdoor Cladding: Stone-Like Porcelain

Stone-Like Porcelain

Halamish offers you a large variety of ceramic and porcelain tiles which resemble natural stone. We offer our clientele porcelain with a stone-look with different finishes and polish. You can take a pick between our Carrara-like marble tiles, tiles resembling Slate-stone or Karma-Marpil glazed tiles. You can select from the wide selection of matte or glossy finishes. Sizes range from 30x30, 60x604, 45x90 60x120 cm. All tiles have been submitted to extra treatment to furnish them with anti-slippery properties - which make them excellent for outdoor cladding.אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 90830. Anti-Slip R11 
Size: 90*90
Model 90830
Anti-Slip R11
Size: 90*90
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96044. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 96044
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96043. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 96043
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96042. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 96042
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96425-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96425-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96424-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96424-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96423-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96423-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96418-11. Anti-Slip R11 Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96418-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96417-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96417-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96416-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96416-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96415-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96415-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96411-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96411-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96410-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96410-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96404-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96404-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96401-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96401-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96400-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96400-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69043. Anti-Slip R10 
Size: 90*60 
ברב Size: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Model 69043
Anti-Slip R10
Size: 90*60
ברב Size: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69041 69042 69043. Anti-Slip R10 
דגם 69041 - Size: 60*30 
דגם 69042 - Size: 60*60 
דגם 69043 - Size: 90*60 
ברב Size: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Model 69041 69042 69043
Anti-Slip R10
דגם 69041 - Size: 60*30
דגם 69042 - Size: 60*60
דגם 69043 - Size: 90*60
ברב Size: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80802. Anti-Slip R11 
Size: 80*80
Model 80802
Anti-Slip R11
Size: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80801. Anti-Slip R11 
Size: 80*80
Model 80801
Anti-Slip R11
Size: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-5. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 2282-5
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-4. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 2282-4
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-3. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 2282-3
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-2. Anti-Slip R11 
Size: 120*60
Model 2282-2
Anti-Slip R11
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22309. 
Size: 32.6*22.6
Model 22309
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22308. 
Size: 32.6*22.6
Model 22308
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22306. 
Size: 32.6*22.6
Model 22306
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22304. 
Size: 32.6*22.6
Model 22304
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22303. 
Size: 32.6*22.6
Model 22303
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22302. 
Size: 32.6*22.6
Model 22302
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22301. 
Size: 32.6*22.6
Model 22301
Size: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65059. דמוי רב Size פחם. Anti-Slip R11 
Size: 60*60
Model 65059
דמוי רב Size פחם.
Anti-Slip R11
Size: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65055. דמוי רב Size אפור. Anti-Slip R11 
Size: 60*60
Model 65055
דמוי רב Size אפור.
Anti-Slip R11
Size: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65051. דמוי רב Size בז'.  Anti-Slip R11 
Size: 60*60
Model 65051
דמוי רב Size בז'.
Anti-Slip R11
Size: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 50512. רב Size וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 . Anti-Slip R11
Model 50512
רב Size וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 .
Anti-Slip R11

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 97012 97013. 
Size: 120*60
Model 97012 97013
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96302. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 96302
Size: 60*120
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Size. Anti-Slip R10
Model 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Size.
Anti-Slip R10

Price: 129 NIS / sqm.
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40660. Anti-Slip R11
Model 40660
Anti-Slip R11

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40640. פורצלן אפור רב Size.
Model 40640
פורצלן אפור רב Size.

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001681 1001682 1001683. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Model 1001681 1001682 1001683
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 1002363
Size: 60*120
Anti-Slip R10
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96426-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96426-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96409-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96409-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96405-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96405-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96403-11. Anti-Slip R11 
Size: 120*60 Anti-Slip R11
Model 96403-11
Anti-Slip R11
Size: 120*60
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002643. Anti-Slip R11 
Size: 100*100
Model 1002643
Anti-Slip R11
Size: 100*100
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001683. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 90*60
Model 1001683
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 90*60

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001682. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 60*60
Model 1001682
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 60*60

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001681. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 30*60
Model 1001681
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 30*60

Technical Specification
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2179
Model 2179
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן. Size: 50*100
Stone-Like Porcelain
Size: 50*100
פורצלן דמוי אבן. Size: 50*100
Stone-Like Porcelain
Size: 50*100