חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Flooring >
  3. Outdoor Cladding >
  4. Stone-Like Porcelain

Outdoor Cladding: Stone-Like Porcelain

Stone-Like Porcelain

Halamish offers you a large variety of ceramic and porcelain tiles which resemble natural stone. We offer our clientele porcelain with a stone-look with different finishes and polish. You can take a pick between our Carrara-like marble tiles, tiles resembling Slate-stone or Karma-Marpil glazed tiles. You can select from the wide selection of matte or glossy finishes. Sizes range from 30x30, 60x604, 45x90 60x120 cm. All tiles have been submitted to extra treatment to furnish them with anti-slippery properties - which make them excellent for outdoor cladding.אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 97003. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 97003
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 97003. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 97003
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 50512. רב Size וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 . Anti-Slip R11
Model 50512
רב Size וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 .
Anti-Slip R11

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 97012 97013. 
Size: 120*60
Model 97012 97013
Size: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96302. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 96302
Size: 60*120
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40623. פורצלן דמוי אבן בז רב Size. Anti-Slip R10
Model 40623
פורצלן דמוי אבן בז רב Size.
Anti-Slip R10

Price: 129 NIS / sqm.
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Size. Anti-Slip R10
Model 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Size.
Anti-Slip R10

Price: 129 NIS / sqm.
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40660. Anti-Slip R11
Model 40660
Anti-Slip R11

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40640. פורצלן אפור רב Size.
Model 40640
פורצלן אפור רב Size.

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001681 1001682 1001683. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Model 1001681 1001682 1001683
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
Model 1002363
Size: 60*120
Anti-Slip R10
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002643. Anti-Slip R11 
Size: 100*100
Model 1002643
Anti-Slip R11
Size: 100*100
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001683. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 90*60
Model 1001683
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 90*60

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001682. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 60*60
Model 1001682
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 60*60

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1001681. פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size 
Size: 30*60
Model 1001681
פורצלן דמוי אבן בז' גוונים שונים - רב Size
Size: 30*60

Technical Specification
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 36354. 
Size: 60.5*30.5
Model 36354
Size: 60.5*30.5
דמוי אבן בז' אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2040. Anti-Slip R11
Model 2040
Anti-Slip R11
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2179
Model 2179
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2040
Model 2040
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן
Stone-Like Porcelain
פורצלן דמוי אבן אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2040. Anti-Slip R11
Model 2040
Anti-Slip R11
פורצלן דמוי אבן. Size: 50*100
Stone-Like Porcelain
Size: 50*100
פורצלן דמוי אבן. Size: 50*100
Stone-Like Porcelain
Size: 50*100