חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Wall Coverings >
  3. Vintage Wall Coverings >
  4. Antique Style Wall Coverings

Vintage Wall Coverings: Antique Style Wall Coverings

Antique Style Wall Coverings
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 2545. 
Size: 7.5*30
Model 2545
Size: 7.5*30
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 50224. 
Size: 5*25
Model 50224
Size: 5*25
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 15311. 
Size: 15*30
Model 15311
Size: 15*30

Price: 152 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1001147. 
Size: 6.1*37
Model 1001147
Size: 6.1*37
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 981146. 
Size: 6.1*37
Model 981146
Size: 6.1*37

Price: 140 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 2166. 
Size: 20*10
Model 2166
Size: 20*10
דגמים 91806 91807
Models 91806 91807
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1011803
Model 1011803

Price: 176 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1011697. 
Size: 29.7*119.4
Model 1011697
Size: 29.7*119.4
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1003213. 
Size: 75*25.
Model 1003213
Size: 75*25.

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 13026. 
Size: 13*13
Model 13026
Size: 13*13
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 13024. 
Size: 13*13
Model 13024
Size: 13*13
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 44001. 
Size: 44*44
Model 44001
Size: 44*44
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 33111. Anti-Slip R11 
Size: 33*33
Model 33111
Anti-Slip R11
Size: 33*33
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 26519. 
Size: 51*26.5
Model 26519
Size: 51*26.5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 26510. 
Size: 51*26.5
Model 26510
Size: 51*26.5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 13131 + 13651. דגם 13131: קרם מסגרת קרקלה Size: 13*13 
דגם 13651: קרם מסגרת בולטת קרקלה Size: 13*6.5
Model 13131 + 13651
דגם 13131: קרם מסגרת קרקלה Size: 13*13
דגם 13651: קרם מסגרת בולטת קרקלה Size: 13*6.5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1001127. 
Size: 15*15
Model 1001127
Size: 15*15

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1001128. 
Size: 15*15
Model 1001128
Size: 15*15

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 50284. 
Size: 20*5
Model 50284
Size: 20*5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 50280. 
Size: 20*5
Model 50280
Size: 20*5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 50289. 
Size: 20*5
Model 50289
Size: 20*5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1012032. 
Size: 30*30
Model 1012032
Size: 30*30

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 971806. 
Size: 16.2*32.6
Model 971806
Size: 16.2*32.6

Price: 59
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 971802. 
Size: 16.2*32.6
Model 971802
Size: 16.2*32.6

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 102936. 
Size: 25*25
Model 102936
Size: 25*25

Price: 47 NIS / sqm.
דקור ריבועים ענתיקה. Size: 33*62.5
Antique Style Wall Coverings
Size: 33*62.5
אריחי וינטג' לחיפוי קיר בסגנון עתיק 1235610. 
Size: 7.5/15
Model 1235610
Size: 7.5/15

Price: 82 NIS / sqm.
שירותים
Antique Style Wall Coverings
חדר אמבטיה
Antique Style Wall Coverings