חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Wall Coverings >
 3. Special Wall Coverings >
 4. Textile-Like Tile

Special Wall Coverings: Textile-Like Tile

Textile-Like Tile
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 90310. 
Size: 90*30
Model 90310
Size: 90*30
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1171. 
Size: 40*15
Model 1171
Size: 40*15

Price: 21 NIS / sqm.
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1537. 
Size: 25*25
Model 1537
Size: 25*25

Price: 21 NIS / sqm.
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1394. 
Size: 57.5*9.7
Model 1394
Size: 57.5*9.7

Price: 21 NIS / sqm.
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1387. 
Size: 7.5*30
Model 1387
Size: 7.5*30

Price: 18 NIS / sqm.
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1386. 
Size: 7.5*30
Model 1386
Size: 7.5*30

Price: 18 NIS / sqm.
אריח לחיפוי קיר דמוי טקסטיל 1385. 
Size: 7.5*30
Model 1385
Size: 7.5*30

Price: 18 NIS / sqm.