חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Flooring >
  3. porcelain >
  4. Porcelain Tiles 45x45

porcelain: Porcelain Tiles 45x45

Porcelain Tiles 45x45
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 44001. 
Size: 44*44
Model 44001
Size: 44*44
דגם 44001. 
Size: 44*44
Model 44001
Size: 44*44
אריחי ריצוף  דמוי עץ 44119. 
Size: 44*44
Model 44119
Size: 44*44
אריחי ריצוף  דמוי עץ 44111. Anti-Slip R11 
Size: 44*44
Model 44111
Anti-Slip R11
Size: 44*44