חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Home Flooring >
 4. Marble-Like Porcelain Tiles

Home Flooring: Marble-Like Porcelain Tiles

Marble-Like Porcelain Tiles
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96411. 
Size: 120*60 Anti-Slip R11 Anti-Slip R11
Model 96411
Size: 120*60
Anti-Slip R11
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96401. 
Size: 120*60 Anti-Slip R11 Anti-Slip R11
Model 96401
Size: 120*60
Anti-Slip R11
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96400. 
Size: 120*60 Anti-Slip R11 Anti-Slip R11
Model 96400
Size: 120*60
Anti-Slip R11
Anti-Slip R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 32604. Anti-Slip R10 
Size: 62.5*32
Model 32604
Anti-Slip R10
Size: 62.5*32
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 95181. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 95181
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91181. Anti-Slip R10 
Size: 120*120
Model 91181
Anti-Slip R10
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2581-38. 
Size: 100*100
Model 2581-38
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96819. 
Size: 120*60
Model 96819
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96813. 
Size: 120*60
Model 96813
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91214. 
Size: 120*120
Model 91214
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99041. 
Size 100*100
Model 99041
Size 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91235. 
Size: 120*120
Model 91235
Size: 120*120

Price: 222 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96023. 
Size: 120*60
Model 96023
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96336. 
Size 60*120
Model 96336
Size 60*120
1002325. 
Size:75*75
1002325
Size:75*75
1096
1096
1084. 
Size:75*75
1084
Size:75*75
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99040. 
Size: 120*120
Model 99040
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91216. 
Size: 120*120
Model 91216
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99032. 
Size: 100*100
Model 99032
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99033. 
Size: 100*100
Model 99033
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96023. 
Size: 120*60
Model 96023
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 98181. Anti-Slip R10 
Size:180*90
Model 98181
Anti-Slip R10
Size:180*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96169. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96169
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96168. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96168
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 59002. Anti-Slip R10 
Size: 59.5*59.5
Model 59002
Anti-Slip R10
Size: 59.5*59.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 92780. 
Size 120*280
Model 92780
Size 120*280
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96337. 
Size: 60*120
Model 96337
Size: 60*120

Price: 176 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 20905. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
Model 20905
Size: 20*20
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96184. 
Size: 59.3*119.3
Model 96184
Size: 59.3*119.3
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96181. 
Size: 120*60
Model 96181
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96180. 
Size: 120*60
Model 96180
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66009. 
Size: 66*66
Model 66009
Size: 66*66

Price: 94 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96016. 
Size: 59.5*120
Model 96016
Size: 59.5*120

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96359. Anti-Slip R10 
Size: 60*120
Model 96359
Anti-Slip R10
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96338. 
Size: 60*120
Model 96338
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 2479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91211. 
Size: 120*120
Model 91211
Size: 120*120

Price:187 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 15157. 
Size: 15*15
Model 15157
Size: 15*15

Price: 211 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91337. 
Size: 119*119
Model 91337
Size: 119*119
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 97509. 
Size: 60*120
Model 97509
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66341
Anti-Slip R10
Size: 60*60

Price: 175 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 1002479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2056. 
Size: 75*150
Model 2056
Size: 75*150

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2302129. פורצלן דמוי שיש רב Size.
Model 2302129
פורצלן דמוי שיש רב Size.

Price: 47 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2137. Anti-Slip R10 
Size: 60*119
Model 2137
Anti-Slip R10
Size: 60*119
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002135. 
Size: 60*60
Model 1002135
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001362. 
Size: 300*100.
Model 1001362
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1361. 
Size: 100*100.
Model 1361
Size: 100*100.

Price: 59 NIS / sqm.
96358. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
96358
Anti-Slip R10
Size: 120*60
96358. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
96358
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91204. 
Size: 120*120
Model 91204
Size: 120*120

Price: 117 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 81863. 
Size: 80*80
Model 81863
Size: 80*80

Price: 81 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96358. Anti-Slip R10
Model 96358
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96338. 
Size: 60*120
Model 96338
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91314. 
Size: 120*120
Model 91314
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91311. 
Size: 120*120
Model 91311
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91213. 
Size: 120*120
Model 91213
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91210. 
Size: 120*120
Model 91210
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96341. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96341
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96345. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96345
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66349. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66349
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 973608. Anti-Slip R10
Model 973608
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1082. 
Size: 75*75
Model 1082
Size: 75*75
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002533. 
Size 120*120
Model 1002533
Size 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002348. 
Size: 16.5*16.5
Model 1002348
Size: 16.5*16.5

Price: 35 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1688. 
Size: 100*100
Model 1688
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2254. 
Size 80*80
Model 2254
Size 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1013238. 
Size: 78*78
Model 1013238
Size: 78*78
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002997. 
Size: 60*30.
Model 1002997
Size: 60*30.
פורצלן דמוי שיש שחור
Marble-Like Porcelain Tiles
פורצלן דק דמוי שיש
Marble-Like Porcelain Tiles