חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Home Flooring >
 4. Marble-Like Porcelain Tiles

Home Flooring: Marble-Like Porcelain Tiles

Marble-Like Porcelain Tiles
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96359. Anti-Slip R10 
Size: 60*120
Model 96359
Anti-Slip R10
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96334. 
Size: 60*120
Model 96334
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 1002479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2676. 
Size: 120*120
Model 2676
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91211. 
Size: 120*120
Model 91211
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 15157. 
Size: 15*15
Model 15157
Size: 15*15
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91336. 
Size: 120*120
Model 91336
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 97509. 
Size: 60*120
Model 97509
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36341. Anti-Slip R10 
Size: 60*30 Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 36341
Anti-Slip R10
Size: 60*30
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66341
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88341. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88341
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36349. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36349
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96349. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96349
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96349. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96349
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96038. 
Size: 120*60
Model 96038
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002429. 
Size: 120*240
Model 1002429
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002424. 
Size: 120*240
Model 1002424
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002423. 
Size: 120*240
Model 1002423
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002422. 
Size: 120*240
Model 1002422
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Size: 60*90 Anti-Slip R10
Model 1002479
Size: 60*90
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2056. 
Size: 75*150
Model 2056
Size: 75*150
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012157. 
Size: 100*100
Model 1012157
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2302129. פורצלן דמוי שיש רב Size.
Model 2302129
פורצלן דמוי שיש רב Size.

Price: 70 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012137. Anti-Slip R10 
Size: 60*119
Model 1012137
Anti-Slip R10
Size: 60*119
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002135. 
Size: 60*60
Model 1002135
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001371. 
Size: 300*100.
Model 1001371
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001363. 
Size: 300*100.
Model 1001363
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001362. 
Size: 300*100.
Model 1001362
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001361. 
Size: 100*100.
Model 1001361
Size: 100*100.

Price: 363 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001360. 
Size: 100*100.
Model 1001360
Size: 100*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001536. 
Size: 59.3*59.3
Model 1001536
Size: 59.3*59.3
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001453. 
Size 90*90.
Model 1001453
Size 90*90.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002996. 
Size: 80*80.
Model 1002996
Size: 80*80.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96334. 
Size: 60*120
Model 96334
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91314. 
Size: 120*120
Model 91314
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91313. 
Size: 120*120
Model 91313
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91311. 
Size: 120*120
Model 91311
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91215. 
Size: 120*120
Model 91215
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91214. 
Size: 120*120
Model 91214
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91213. 
Size: 120*120
Model 91213
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91210. 
Size: 120*120
Model 91210
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2269
Model 2269
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1834. 
Size 90*90
Model 1834
Size 90*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1537. 
Size: 90*90
Model 1537
Size: 90*90

Price: 187 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17341. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5 Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 17341
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96341. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96341
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17345. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5 Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 17345
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 36345. Anti-Slip R10 
Size: 60*30
Model 36345
Anti-Slip R10
Size: 60*30
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66345. Anti-Slip R10 
Size: 60*60 Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 66345
Anti-Slip R10
Size: 60*60
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88345. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88345
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96345. Anti-Slip R10 
Size: 119.5*60
Model 96345
Anti-Slip R10
Size: 119.5*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 17349. Anti-Slip R10 
Size: 30*7.5
Model 17349
Anti-Slip R10
Size: 30*7.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66349. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 66349
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 88349. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 88349
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 973607-3. Anti-Slip R10
Model 973607-3
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 973608. Anti-Slip R10
Model 973608
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001082. 
Size: 75*75
Model 1001082
Size: 75*75
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002533. 
Size 120*120
Model 1002533
Size 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002420. 
Size: 120*240
Model 1002420
Size: 120*240
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012375. 
Size: 20*23 Anti-Slip R10
Model 1012375
Size: 20*23
Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 972364. 
Size 120*120
Model 972364
Size 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002348. 
Size: 16.5*16.5
Model 1002348
Size: 16.5*16.5

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002347. 
Size: 11*33
Model 1002347
Size: 11*33

Price: 105 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011688. 
Size: 100*100
Model 1011688
Size: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 971877. 
Size: 60*120
Model 971877
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002254. 
Size 80*80
Model 1002254
Size 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011939. 
Size: 90*90
Model 1011939
Size: 90*90

Price: 129 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002329. 
Size: 60*120
Model 1002329
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1013238. 
Size: 78*78
Model 1013238
Size: 78*78
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011652. Anti-Slip R11 
Size: 45*65
Model 1011652
Anti-Slip R11
Size: 45*65
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001370. 
Size: 120*60.
Model 1001370
Size: 120*60.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001359. 
Size: 100*100.
Model 1001359
Size: 100*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1011289. 
Size: 50*100
Model 1011289
Size: 50*100

Price: 94 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002997. 
Size: 60*30.
Model 1002997
Size: 60*30.
פורצלן דמוי שיש שחור
Marble-Like Porcelain Tiles
פורצלן דק דמוי שיש
Marble-Like Porcelain Tiles
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 60012. Size: 60*60
Model 60012
Size: 60*60