חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring

Flooringאריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96336. 
Size 60*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 23131. 
Size 23*120 Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 26036 26037
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91224. 
Size: 120*120
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50140. 
Size: 49.8*99.6 Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96337. 
Size: 60*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 91611. 
Size: 100*260
פורצלן דמוי בטון רב גודל. Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96181. 
Size: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96180. 
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 60185. 
Size: 60*180 Anti-Slip R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91211. 
Size: 120*120
דגם VR9006
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26024. Anti-Slip R10 
Size: 19.8*22.8
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 97509. 
Size: 60*120
דגם VR9004
פורצלן דמוי אבן רב גודל. Anti-Slip R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 69849. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23842. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
שילוב אריחים משושים. 
Size: 15*17.3 Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20905. 
Size: 20*20 Anti-Slip R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 2221. 
Size: 15*15
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 65046. Anti-Slip R11 
Size 60*60 במלאי
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012417. Anti-Slip R10 
Size: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 2416. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 2409. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Size: 60*120 Anti-Slip R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011687. 
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 971155. 
Size: 59.5*59.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012157. 
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012160. 
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2159. 
Size: 100*100
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon CR966. 
Size: 32*36.8
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 3766. 
Size: 13.8*13.8
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 3764. 
Size: 13.8*13.8
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012319. 
Size: 40*120
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 2310. 
Size: 32*36.8
דגם 2282. 
Size: 180*26.5
דגם 2268. 
Size: 80*80
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 2253. 
Size: 20*120
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2302131. 
Size: 22*25
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2302129. פורצלן דמוי שיש רב Size.
66020. Anti-Slip R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 2302162. 
Size: 25*22
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2137. Anti-Slip R10 
Size: 60*119
אריחי ריצוף דמוי עץ 1013543. 
Size: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001362. 
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1536. 
Size: 59.3*59.3
סדרת Mix Stone
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 21647. 
Size: 21.6*21.6
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002611. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002612. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
דגם 1002562. 
Size 60*60
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 1002513. Anti-Slip R10 
Size: 20*20
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002533. 
Size 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2309. 
Size: 13.8*13.8