חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Finishes >
 4. Glossy Porcelain

Finishes: Glossy Porcelain

Glossy Porcelain

Halamish offers porcelain tiles with a lustrous, glossy finish, that will provide any space with a luxuriant, prestigious look. Paneling or flooring your décor with glossy, beautiful, silken finish porcelain, will bounce light around the room and will ensure a look and feel of splendor, which is sure to boost the entire design of your home. Because the tiles undergo an extra process of polishing, they not only enjoy a lustrous gloss, but they are more durable and strong. These tiles have excellent resistance to abrasion, they reject liquid and their liquid absorption-rate is close to nil so that the polished and unique look is maintained over a long period of time.אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2635. 
Size: 120*120
Model 2635
Size: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-10. 
Size: 120*120
Model 2599-10
Size: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-48. 
Size: 100*100
Model 2581-48
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-47. 
Size: 100*100
Model 2581-47
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-39. 
Size: 100*100
Model 2581-39
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-38. 
Size: 100*100
Model 2581-38
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-7. 
Size: 100*100
Model 2581-7
Size: 100*100
אריחי ריצוף  120*60 3568. 
Size: 120*60
Model 3568
Size: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-6. 
Size: 120*60
Model 2580-6
Size: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-4. 
Size: 120*60
Model 2580-4
Size: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-2. 
Size: 120*60
Model 2580-2
Size: 120*60
2582-32. 
Size: 80*80
2582-32
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-30. 
Size: 80*80
Model 2582-30
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-24. 
Size: 80*80
Model 2582-24
Size: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-3. 
Size: 80*80
Model 2582-3
Size: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2581-38. 
Size: 100*100
Model 2581-38
Size: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 91216. 
Size: 120*120
Model 91216
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91216. 
Size: 120*120
Model 91216
Size: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96337. 
Size: 60*120
Model 96337
Size: 60*120

Price: 176 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96184. 
Size: 59.3*119.3
Model 96184
Size: 59.3*119.3
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91211. 
Size: 120*120
Model 91211
Size: 120*120

Price:187 NIS / sqm.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 97509. 
Size: 60*120
Model 97509
Size: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001362. 
Size: 300*100.
Model 1001362
Size: 300*100.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1361. 
Size: 100*100.
Model 1361
Size: 100*100.

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36407. 
Size: 36*36
Model 36407
Size: 36*36
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21631. 
Size: 21.6*21.6
Model 21631
Size: 21.6*21.6
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21630. 
Size: 21.6*21.6
Model 21630
Size: 21.6*21.6

Price: 141 NIS / sqm.
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21639. 
Size: 21.6*21.6
Model 21639
Size: 21.6*21.6

Price: 187 NIS / sqm.
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21638. 
Size: 21.6*21.6
Model 21638
Size: 21.6*21.6

Price: 304 NIS / sqm.
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21635. 
Size: 21.6*21.6
Model 21635
Size: 21.6*21.6

Price: 187 NIS / sqm.
אריחי ריצוף מסדרת Colour 21632. 
Size: 21.6*21.6
Model 21632
Size: 21.6*21.6

Price: 187 NIS / sqm.
אריחי ריצוף פורצלן בגימור מבריק 2582-42. 
Size 80*80
Model 2582-42
Size 80*80
ריצוף פורצלן מלוטש שמנת
Porcelain Tiles 80x80
גרניט פורצלן מלוטש
Porcelain Tiles 60x60