חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Wall Coverings >
 3. Profiles and Finishing Strips

Profiles and Finishing Strips


פרופיל לגימור 30 ס"מ K230. 
Size: 30*2
פרופיל לגימור 30 ס"מ K130-09. 
Size: 30*1
פרופיל לגימור 20 ס"מ 2060. 
Size: 20*2
פרופיל לגימור 20 ס"מ 2060-09. 
Size: 20*2
פרופיל לגימור 60 ס"מ AX60. 
Size: 60*2
פרופיל לגימור 20 ס"מ 2044-22. Size: 
20*3
AL255. 
Size :250*0.6
AL257. 
Size: 250*0.6
פרופיל 3 מ"מ N451. Size: 0.4*270
פרופיל 3 מ"מ AL411. Size: 0.45*270
דוגמה לגימור צד