חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Home Flooring >
 4. Parquet-Like Tiles

Home Flooring: Parquet-Like Tiles

Parquet-Like Tiles
אריחי ריצוף דמוי עץ 1158. 
Size: 7.5*45 Anti-Slip R10
Model 1158
Size: 7.5*45
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23152. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23152
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 23150. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23150
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 80818. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 80818
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 20139a. 
Size: 28*35
Model 20139a
Size: 28*35
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002144. 
Size: 120*20
Model 1002144
Size: 120*20

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1003019. Anti-Slip R10
Model 1003019
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002520. 
Size: 66*66
Model 1002520
Size: 66*66
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012418. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1012418
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012417. Anti-Slip R10 
Size: 24*27.7
Model 1012417
Anti-Slip R10
Size: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012416. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 1012416
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 2409. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 2409
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 15804. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 15804
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1013543. 
Size: 15*100
Model 1013543
Size: 15*100

Price: 164 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011867
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011866
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 981160. Anti-Slip R10 
Size: 7.5*45
Model 981160
Anti-Slip R10
Size: 7.5*45

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971654. Anti-Slip R10 
Size: 6*25
Model 971654
Anti-Slip R10
Size: 6*25

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011624. Anti-Slip R10 
Size: 23.5*66.2
Model 1011624
Anti-Slip R10
Size: 23.5*66.2
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001440. Anti-Slip R10 
Size: 23*120.
Model 1001440
Anti-Slip R10
Size: 23*120.
1003005. 
Size: 90*22.5
1003005
Size: 90*22.5

Price: 35 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1015197. Size 61*15 Anti-Slip R10
Model 1015197
Size 61*15
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 96151. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96151
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96152. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96152
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96155. Anti-Slip R11 
Size: 60*120
Model 96155
Anti-Slip R11
Size: 60*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 20152. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20152
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 15919. 
Size: 90*15
Model 15919
Size: 90*15
אריחי ריצוף דמוי עץ 15910. 
Size: 90*15
Model 15910
Size: 90*15
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002394. 
Size: 80*80
Model 1002394
Size: 80*80

Price: 140 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 20147. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20147
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20146. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20146
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 44119. 
Size: 44*44
Model 44119
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 44111. Anti-Slip R11 
Size: 44*44
Model 44111
Anti-Slip R11
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 2124. Anti-Slip R11 
Size: 15.6*60.6
Model 2124
Anti-Slip R11
Size: 15.6*60.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 20148. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20148
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 96308. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96308
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 5456. 
Size: 32*62.5
Model 5456
Size: 32*62.5

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 2122. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 2122
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002383. 
Size: 9.9*49.2 Anti-Slip R10
Model 1002383
Size: 9.9*49.2
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012371. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012371
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 64 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012370. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012370
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012270. 
Size: 19.5*121.5
Model 1012270
Size: 19.5*121.5

Price: 152 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 982215. Anti-Slip R10 
Size: 17*114
Model 982215
Anti-Slip R10
Size: 17*114
אריחי ריצוף דמוי עץ 2178. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 2178
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012036. 
Size: 17*80 Anti-Slip R10
Model 1012036
Size: 17*80
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971700. 
Size: 8.5*35
Model 971700
Size: 8.5*35

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001436. 
Size 140*80.
Model 1001436
Size 140*80.

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012960. Size: 6*24.5
Model 1012960
Size: 6*24.5

Price: 41 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012961. Size: 6*24.5
Model 1012961
Size: 6*24.5

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1286. Size: 23*120 Anti-Slip R11
Model 1286
Size: 23*120
Anti-Slip R11
ריצוף חוץ- דמוי עץ אריחי ריצוף דמוי עץ 3147. Anti-Slip R10 
Size 23*66
- Model 3147
Anti-Slip R10
Size 23*66

Price: 82 NIS / sqm.