חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Home Flooring >
 4. Parquet-Like Tiles

Home Flooring: Parquet-Like Tiles

Parquet-Like Tiles
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001158. 
Size: 7.5*45 Anti-Slip R10
Model 1001158
Size: 7.5*45
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23154. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23154
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 23152. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23152
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 23150. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23150
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 80818. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 80818
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 20139a. 
Size: 28*35
Model 20139a
Size: 28*35
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002144. 
Size: 120*20
Model 1002144
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002520. 
Size: 66*66
Model 1002520
Size: 66*66
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012418. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1012418
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012417. Anti-Slip R10 
Size: 24*27.7
Model 1012417
Anti-Slip R10
Size: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012416. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 1012416
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012409. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 1012409
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 972253. 
Size: 20*120
Model 972253
Size: 20*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 15804. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 15804
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1013543. 
Size: 15*100
Model 1013543
Size: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001908. 
Size: 20*120
Model 1001908
Size: 20*120

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011867
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011866
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 981160. Anti-Slip R10 
Size: 7.5*45
Model 981160
Anti-Slip R10
Size: 7.5*45

Price: 176 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971654. Anti-Slip R10 
Size: 6*25
Model 971654
Anti-Slip R10
Size: 6*25

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011653. Anti-Slip R10 
Size: 10*60
Model 1011653
Anti-Slip R10
Size: 10*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011624. Anti-Slip R10 
Size: 23.5*66.2
Model 1011624
Anti-Slip R10
Size: 23.5*66.2
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001440. Anti-Slip R10 
Size: 23*120.
Model 1001440
Anti-Slip R10
Size: 23*120.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001244. 
Size: 20.2*66.2
Model 1001244
Size: 20.2*66.2

Price: 140 NIS / sqm.
1003005. 
Size: 90*22.5
1003005
Size: 90*22.5

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1015197. Size 61*15 Anti-Slip R10
Model 1015197
Size 61*15
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 20147. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20147
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20146. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20146
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 44119. 
Size: 44*44
Model 44119
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 44111. Anti-Slip R11 
Size: 44*44
Model 44111
Anti-Slip R11
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002124. Anti-Slip R11 
Size: 15.6*60.6
Model 1002124
Anti-Slip R11
Size: 15.6*60.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 20148. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20148
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 96308. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96308
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 20142. 
Size: 20*120 Anti-Slip R11
Model 20142
Size: 20*120
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001822. 
Size: 32*28.5
Model 1001822
Size: 32*28.5

Price: 257 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 5456. 
Size: 32*62.5
Model 5456
Size: 32*62.5

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002123. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 1002123
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002122. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 1002122
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 1003019. Anti-Slip R10
Model 1003019
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002383. 
Size: 9.9*49.2 Anti-Slip R10
Model 1002383
Size: 9.9*49.2
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012371. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012371
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012370. Anti-Slip R10 
Size: 10*50
Model 1012370
Anti-Slip R10
Size: 10*50

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002419. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 1002419
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012270. 
Size: 19.5*121.5
Model 1012270
Size: 19.5*121.5

Price: 152 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 982215. Anti-Slip R10 
Size: 17*114
Model 982215
Anti-Slip R10
Size: 17*114
אריחי ריצוף דמוי עץ 2178. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 2178
Size: 15*66
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002065. Anti-Slip R10 
Size: 15*100
Model 1002065
Anti-Slip R10
Size: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012036. 
Size: 17*80 Anti-Slip R10
Model 1012036
Size: 17*80
Anti-Slip R10

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 982035. 
Size: 17*80 Anti-Slip R10
Model 982035
Size: 17*80
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 971700. 
Size: 8.5*35
Model 971700
Size: 8.5*35

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001436. 
Size 140*80.
Model 1001436
Size 140*80.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011207. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 1011207
Size: 20*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012960. Size: 6*24.5
Model 1012960
Size: 6*24.5

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1012961. Size: 6*24.5
Model 1012961
Size: 6*24.5

Price: 70 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011286. Size: 23*120 Anti-Slip R11
Model 1011286
Size: 23*120
Anti-Slip R11
אריחי ריצוף דמוי עץ 971206. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 971206
Size: 20*120
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011207. 
Size: 20*120 Anti-Slip R10
Model 1011207
Size: 20*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1173. 
Size: 15*40
Model 1173
Size: 15*40

Price: 47 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 5632. 
Size: 20*90.5 Anti-Slip R10
Model 5632
Size: 20*90.5
Anti-Slip R10

Price: 94 NIS / sqm.