חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
 1. Halamish >
 2. Flooring >
 3. Home Flooring >
 4. Parquet-Like Tiles

Home Flooring: Parquet-Like Tiles

Parquet-Like Tiles
אריחי ריצוף דמוי עץ 30152. 
Size: 150*30
Model 30152
Size: 150*30
אריחי ריצוף דמוי עץ 96307. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96307
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 10631. 
Size 10*60 Anti-Slip R10
Model 10631
Size 10*60
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 20155. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20155
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20154. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20154
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16113
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 30130. 
Size: 120*30
Model 30130
Size: 120*30
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16113
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16119. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16119
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16118. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16118
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16114. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16114
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16110. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16110
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 36469. Anti-Slip R11 
Size: 41*36
Model 36469
Anti-Slip R11
Size: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36461. Anti-Slip R11 
Size: 41*36
Model 36461
Anti-Slip R11
Size: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36460. Anti-Slip R11 
Size: 41*36
Model 36460
Anti-Slip R11
Size: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 19469. Anti-Slip R11 
Size: 42*18.5
Model 19469
Anti-Slip R11
Size: 42*18.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 19460. Anti-Slip R11 
Size: 42*18.5
Model 19460
Anti-Slip R11
Size: 42*18.5
דגמים 17469 21469. Anti-Slip R11 
דגם 17469 - Size: 60*7 
דגם 21469 - Size: 60*21
Models 17469 21469
Anti-Slip R11
דגם 17469 - Size: 60*7
דגם 21469 - Size: 60*21
דגמים 17461 21461. Anti-Slip R11 
דגם 17461 - Size: 60*7 
דגם 21461 - Size: 60*21
Models 17461 21461
Anti-Slip R11
דגם 17461 - Size: 60*7
דגם 21461 - Size: 60*21
אריחי ריצוף דמוי עץ 26149. Anti-Slip R10
Model 26149
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 26145. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 26145
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26142. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 26142
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26141. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 26141
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26140. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 26140
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 1001091. 
Size:75*75
Model 1001091
Size:75*75
אריחי ריצוף דמוי עץ 1286-1. Anti-Slip R10 
Size: 120*23
Model 1286-1
Anti-Slip R10
Size: 120*23
אריחי ריצוף דמוי עץ 30152. 
Size: 150*30
Model 30152
Size: 150*30
אריחי ריצוף דמוי עץ 23127. Anti-Slip R10 
Size: 120*23
Model 23127
Anti-Slip R10
Size: 120*23
אריחי ריצוף דמוי עץ 2519. 
Size: 33*17.
Model 2519
Size: 33*17.

Price: 290 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 23130. 
Size 23*120 Anti-Slip R10
Model 23130
Size 23*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23131. 
Size 23*120 Anti-Slip R10
Model 23131
Size 23*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23132. 
Size 23*120 Anti-Slip R10
Model 23132
Size 23*120
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 20166. 
Size 20*120
Model 20166
Size 20*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 20143. 
Size 20*120
Model 20143
Size 20*120

Price: 141 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 16112. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16112
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 1158. 
Size: 7.5*45 Anti-Slip R10
Model 1158
Size: 7.5*45
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23150. Anti-Slip R10 
Size: 20*119.5
Model 23150
Anti-Slip R10
Size: 20*119.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 80818. Anti-Slip R10 
Size: 80*80
Model 80818
Anti-Slip R10
Size: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 1002144. 
Size: 120*20
Model 1002144
Size: 120*20

Price: 105 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1003019. Anti-Slip R10
Model 1003019
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 2418. Anti-Slip R10 
Size: 60*60
Model 2418
Anti-Slip R10
Size: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 2417. Anti-Slip R10 
Size: 24*27.7
Model 2417
Anti-Slip R10
Size: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 2416. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 2416
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 2409. Anti-Slip R10 
Size: 30*120
Model 2409
Anti-Slip R10
Size: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 1013543. 
Size: 15*100
Model 1013543
Size: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011867
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Anti-Slip R10 
Size: 15.3*58.9
Model 1011866
Anti-Slip R10
Size: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011624. Anti-Slip R10 
Size: 23.5*66.2
Model 1011624
Anti-Slip R10
Size: 23.5*66.2
1003005. 
Size: 90*22.5
1003005
Size: 90*22.5

Price: 15 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 15587. Size 15.3*58.9  Anti-Slip R10
Model 15587
Size 15.3*58.9
Anti-Slip R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 36465. Anti-Slip R11 
Size: 41*36
Model 36465
Anti-Slip R11
Size: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 19465. Anti-Slip R11 
Size: 42*18.5
Model 19465
Anti-Slip R11
Size: 42*18.5
דגמים 17465 21465. Anti-Slip R11 
דגם 17465 - Size: 60*7 
דגם 21465 - Size: 60*21
Models 17465 21465
Anti-Slip R11
דגם 17465 - Size: 60*7
דגם 21465 - Size: 60*21
דגמים 17460 21460. Anti-Slip R11 
דגם 17460 - Size: 60*7 
דגם 21460 - Size: 60*21
Models 17460 21460
Anti-Slip R11
דגם 17460 - Size: 60*7
דגם 21460 - Size: 60*21
אריחי ריצוף דמוי עץ 16111. Anti-Slip R10 
Size: 114*17
Model 16111
Anti-Slip R10
Size: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 96151. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96151
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96152. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96152
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96155. Anti-Slip R11 
Size: 60*120
Model 96155
Anti-Slip R11
Size: 60*120

Price: 199 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 20152. Anti-Slip R11 
Size: 120*20
Model 20152
Anti-Slip R11
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 15919. 
Size: 90*15
Model 15919
Size: 90*15

Price: 129 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 15910. 
Size: 90*15
Model 15910
Size: 90*15
אריחי ריצוף דמוי עץ 44119. 
Size: 44*44
Model 44119
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 44111. Anti-Slip R11 
Size: 44*44
Model 44111
Anti-Slip R11
Size: 44*44
אריחי ריצוף דמוי עץ 2124. Anti-Slip R11 
Size: 15.6*60.6
Model 2124
Anti-Slip R11
Size: 15.6*60.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 20148. Anti-Slip R10 
Size: 120*20
Model 20148
Anti-Slip R10
Size: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 96308. Anti-Slip R10 
Size: 120*60
Model 96308
Anti-Slip R10
Size: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 5456. 
Size: 32*62.5
Model 5456
Size: 32*62.5

Price: 59 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 2122. Anti-Slip R10 
Size: 60.6*15.6
Model 2122
Anti-Slip R10
Size: 60.6*15.6
אריחי ריצוף דמוי עץ 982215. Anti-Slip R10 
Size: 17*114
Model 982215
Anti-Slip R10
Size: 17*114
אריחי ריצוף דמוי עץ 15806. 
Size: 15*66 Anti-Slip R10
Model 15806
Size: 15*66
Anti-Slip R10

Price: 82 NIS / sqm.
אריחי ריצוף דמוי עץ 1286. Size: 23*120 Anti-Slip R11
Model 1286
Size: 23*120
Anti-Slip R11
ריצוף חוץ- דמוי עץ אריחי ריצוף דמוי עץ 3147. Anti-Slip R10 
Size 23*66
- Model 3147
Anti-Slip R10
Size 23*66

Price: 82 NIS / sqm.