חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. The Thin Collection >
  3. 6.5mm Porcelain Tiles

6.5mm Porcelain Tiles


אריחים מפורצלן דק בעובי 6.5 מ"מ במראה שיש טבעי 1001293. 
Size: 120*120.
אריחים מפורצלן דק בעובי 6.5 מ"מ במראה שיש טבעי 1002338
אריחים מפורצלן דק בעובי 6.5 מ"מ במראה שיש טבעי 1026029. Size: 240*120