חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Flooring >
  3. Outdoor Cladding

Outdoor Cladding


אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 1651-1. 
Size: 45*65
ריצוף חוץ- דמוי עץ
אריחי ריצוף חוץ פורצלן דמוי פרקט 23120. Anti-Slip R10
ריצוף חוץ- דמוי עץ