חלמיש Best Brands for Home Design
03-5784070
  1. Halamish >
  2. Faucets >
  3. Bongio Faucets >
  4. T Lever | T Cross

Bongio Faucets: T Lever | T Cross

T Lever | T Cross

The importance of the faucet to our everyday life is enormous. It is a central element in the wet spaces of our home, and its quality influences the ease of use and design of these spaces. Therefore, at Halamish, we recommend that you pay attention to choosing the right faucet for you. In our showrooms, you can find a series of faucets produced by BONGIO Italy, one of the world's leading manufacturers of designer faucets. The T-Lever faucet series is characterized by a minimalist design and clean lines. The series faucets have delicate handles that are a convenient addition to the faucet body.ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30401
Model 30401

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30050
Model 30050

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 990-16
Model 990-16

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 990-22
Model 990-22

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30525
Model 30525

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 34499
Model 34499
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31538
Model 31538
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30538
Model 30538
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31525
Model 31525

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30500
Model 30500

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30581
Model 30581

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30538
Model 30538

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30531D
Model 30531D

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30522
Model 30522

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30521
Model 30521

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30501
Model 30501

Technical Specification
ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 30536D
Model 30536D

Technical Specification
ידית אינטרפוץ T LEVER ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31500
T LEVER Model 31500

Technical Specification
ברז פרח גבוה T LEVER ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31581
T LEVER Model 31581

Technical Specification
ברז מהקיר 2 ידיות ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31538
2 Model 31538

Technical Specification
סט מדופן אמבטיה ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross  31531
Model 31531

Technical Specification
ברז לבידה T LEVER ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31522
T LEVER Model 31522

Technical Specification
ברז פרח T LEVER  ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31521
T LEVER Model 31521

Technical Specification
ברז מהמשטח 3 חורים ברז T Bongio סדרת T Lever | T Cross 31501
3 Model 31501

Technical Specification